Sledování zaměstnanců

Mzdové náklady jsou jednou z největších nákladových položek každé firmy a jejich snížení je velmi problematické, mnohdy nereálné. Každý majitel firmy nebo člověk ve vedoucí pozici se už určitě setkal s problémem, jak zjistit zda jeho zaměstnanci skutečně plně využívají pracovní dobu k plnění jim zadaných úkolů.

Jako vedoucí pracovník nebo majitel firmy určitě znáte situaci, kdy při příchodu na pracoviště svých podřízených vidíte jak nejrůznější okna mizí na liště, rychlé přehmaty na klávesnici pro Alt+Tab. Ti otrlejší pak rozehranou partii Solitairu nebo otevřené okno chatu odbudou konstatováním, že to dělají pouze u svačiny.

Mnoho zaměstnanců žije v přesvědčení, že musí pracovat jen pokud jsou vidět a není-li „šéf“ v práci je to pro ně pokyn ke všeobecné zábavě. Nenechte dojít firmu za Vaši nepřítomnosti až do extrémů, kdy se např. v kanceláři objeví napuštěný bazének hned vedle, pro firmu stěžejního, serveru – veřte, že i tohle je možné. Jsou prostě zaměstnanci kteří pracují jen pokud je někdo sleduje, ActivityMon to bude dělat za Vás a to i po dobu Vaší nepřítomnosti. Už jen vědomí, že veškerá činnost na počítači je sledována dodá Vašim zaměstnancům potřebný impuls.

Je na Vás kam až situaci ve firmě necháte dojít. Je ale potřeba si uvědomit, že lidé jsou placeni z Vašich peněz, popř. z peněz firmy, které zodpovídáte za hladký chod oddělení nebo pobočky a maximální využití zdrojů v její prospěch!

ActivityMon
Workstation
verze je určená pro monitoring pracovních stanic
ActivityMon
Server
verze je určená pro monitoring serverů
ActivityMon
Terminal Server
licence je určená pro sledování činnosti uživatelů, připojených k serveru pomocí terminálu (vzdálené plochy)
ActivityMon
Enterprise
verze je určená pro monitoring rozsáhlých sítí

Produkty ActivityMon pro sledování komerčně používaných počítačů umožňují distribuci dat v rámci firemní sítě, data ze sledovaných počítačů tak mohou být přístupná na místě kde je potřebujete. Typicky se bude jednat o složku na Vašem serveru, kde si je budete moci prohlédnout a analyzovat bez nutnosti fyzického přístupu ke sledovaným počítačům.

Protože zdaleka ne všechny počítače společnosti se vyskytují permanentně na interní síti, typicky notebooky, umožňuje ActivityMon distribuci dat i pomocí protokolů FTP a SMTP na vzdálené servery. S touto funkcionalitou budete mít přehled o činnosti pracovníků i na služebních cestách či při práci z domu.