ActivityMon Terminal Server

ActivityMon ServerServery jsou zpravidla tím hlavním úložištěm dat ve společnosti. S jako takovými je zapotřebí s nimi zacházet a je na místě si uvědomit, že jakákoli nežádoucí činnost na serverech, nebo se servery, může způsobit zásadní výpadek celé společnosti. A to ať už je tím myšlen výpadek serveru a jeho nedostupnost nebo zcizení a/nebo ztráta dat.

Funkce produktu

 • monitorování činnosti všech uživatelů připojených na Terminal Server
 • zaznamenávání přihlášení/odhlášení uživatele
 • monitorování navštívených webových stránek
 • volitelné snímání screenshotů celé obrazovky nebo aktivního okna se zvoleným intervalem
 • volitelné sledování připojených/odpojených zařízení
 • sledování spouštěných/ukončených aplikací a jejich procesů
 • sledována jsou aktivní okna jednotlivých aplikací, je tak možné zjistit kolik času uživatel strávil v té které aplikaci
 • možnost neviditelné instalace, kdy běžný uživatel neodhalí spuštěné monitorování ani při pohledu do Správce úloh
 • možnost distribuce dat aktivit na sdílené složky v rámci sítě LAN
 • možnost distribuce dat aktivit na vzdálené servery pomocí protokolu FTP
 • sledování událostí spojených s počítačem: spuštění/hibernace/probuzení/ukončení
 • volitelné zaznamenávání stisků kláves, včetně psaných hesel
 • sledování a zaznamenávání nečinnosti uživatele
 • zaznamenávána data jsou chráněna 256ti bitovým algoritmem AES a jsou přístupná pouze se znalostí hesla
 • moderní a přívětivé uživatelské rozhraní s možností zobrazení dat ve formě kalendáře
 • Podporované operační systémy


  Windows Server 2008 R2
  Windows Server 2008
  Windows Server 2003

  Podporovány jsou 32bitové i 64bitové verze uvedených operačních systémů.

  Proč si koupit ActivityMon Terminal Server

 • náklady na zaměstnance jsou jednou největších (pokud ne přímo největší) nákladových položek každé firmy, chraňte své investice – přesvědčte se zaměstnanci využívají pracovní dobu tak jak mají
 • stává se vám že najednou je na počítači nainstalovaný software který tam nemá co dělat? V tom horším případě navíc nelegální? Nebo nacházíte na firemních počítačích jiné soubory které tam nemají co dělat (MP3, video soubory, atd.) ActivityMon vám řekne kdo vložil instalační médium, kdo a kdy spustil příslušný instalační program – pomůže vám tak identifikovat viníka a učinit příslušná opatření, sníží vám tak náklady na údržbu a správu
 • docházkový systém a reporting využití definovaného časového úseku práce na počítači
 • USB flash disky a obecně všechny zapisovatelná externí média umožňují únik Vašich citlivých firemních dat, ActivityMon si je tohoto potenciálního nebezpečí vědom a proto Vám zaznamená veškerá připojená média.
 • monitorovat síťový provoz nestačí, o tom že např. uživatel hraje Solitaire nebo už 2 hodiny neprovedl žádnou smysluplnou akci se dozvíte pouze s aplikací jakou je ActivityMon
 • pomůže Vám identifikovat např. příčinu BSOD, můžete jednoduše dohledat akce prováděné těsně před pádem počítače
 • umožní Vaše zaměstnance informovat o časově vázaných událostech, jako je např. backup serveru apod.
 • ActivityMon je možné nastavit aby uživatel mohl zapsat poznámku při odchodu z pracoviště, jako třeba "jdu na poštu" - poznámka je pak součástí výsledného reportu