Dohledání aktivačních klíčů a instalačních balíků

Pokud jste si zakoupili v minulosti produkty ActivityMon a neuschovali jste si zakoupený aktivační klíč a/nebo k němu instalační balíky, které je možné použít v rámci zakoupeného období aktualizací, je možné si objednat jejich dohledání.

Cena této služby je 399Kč včetně DPH. Po odeslání tohoto formuláře obdržíte proforma fakturu. Po jejím uhrazení obdržíte finální fakturu a pokusíme se dohledat na základě dodaných informací zakoupené aktivační klíče a/nebo instalační balíky starších verzí produktů ActivityMon.

Upozorňujeme, že aktivační klíče zasíláme pouze na e-mailovou adresu, která byla použita při jejich nákupu!

Zadejte e-mailovou adresu, na které chcete abychom vás kontaktovali. Na tuto e-mailovou adresu bude zaslána proforma faktura za službu "Dohledání aktivačních klíčů a instalačních balíků".
Zadejte fakturační jméno a adresu. Zadané údaje budou použity na proforma faktuře, i na faktuře finální.
Mají-li být faktury vystaveny na společnost či podnikající osobu uveďte IČ.
Mají-li být faktury vystaveny na plátce DPH uveďte jeho DIČ.
Zadejte e-mail, jenž byl použit při nákupu produktů ActivityMon. Je-li e-mailová adresa shodná s kontaktní nemusíte ji uvádět znovu. Žádáte-li zaslání zakoupených aktivačních klíčů pak v případě jejich dohledání budou zaslány pouze na původní mailovou adresu, ze které byly zakoupeny!
Chcete-li dohledat instalační balíky pro vaše aktivační klíče pak je zadejte do tohoto pole, každý aktivační klíč na jeden řádek.
Vložte doplňující informace, které by nám napomohly dohledat zakoupené aktivační klíče a instalační balíky. Popř. nám napište zprávu.