Tajné spuštění

Aby bylo možné Prohlížeč aktivit spustit i v případě neviditelné instalace obsahuje ActivityMon i funkci tajného spuštění. K jeho nastavení slouží tato stránka.

Zaškrtněte pole Povolit tajné spouštění Prohlížeče aktivit pokud chcete spouštět Prohlížeč aktivit prostřednictvím tajného hesla. Implicitní tajné heslo je ACTIVITYMON při stisknutých klávesách Ctrl+Alt, Prohlížeč aktivit bude tedy spouštěn při stisku kláves Ctrl+Alt+A.

Zaškrtněte pole Povolit tajné spouštění Prohlížeče screenshotů pokud chcete spouštět Prohlížeč screenshotů prostřednictvím tajného hesla. Implicitní tajné heslo je SCREENSHOTS při stisknutých klávesách Ctrl+Alt, Prohlížeč screenshotů bude tedy spouštěn při stisku kláves Ctrl+Alt+S.

Prohlížeče aktivit i screenshotů je možné spustit při stisku některé z kombinace kláves Alt+Shift, Ctrl+Alt nebo Ctrl+Shift a tajného hesla, které je uvedeno v textovém poli.

Z tajného hesla se použije první klávesová zkratka, která bude v systému ještě volná. Ve většině případů se tedy bude jednat o první znak uvedené hesla.

Pozor! Tajné spuštění nepracuje, pokud není ActivityMon spuštěn.