Screenshoty

ActivityMon umí snímat obsah celé plochy obrazovky uživatele nebo aktivního okna (tj. okna, které má focus). Administrátor systému si tak může prohlédnout činnost uživatele do posledních detailů.

Pokud tedy chcete snímat celou plochu zaškrtněte zaškrtávací políčko Snímat screenshoty plochy vždy po.

Pro snímání screenshotů aktivního okna zaškrtněte zaškrtávací políčko Snímat screenshoty aktivního okna vždy po. Pro jednotlivé typy snímání je potřeba ještě nastavit interval, po kterém budou screenshoty snímány.

Pro jednotlivé typy screenshotů je možné nastavit obrazový formát, který bude použit pro ukládání screenshotů. K tomuto slouží pole Formát screenshotů:, klepnutím na šipku vpravo od aktuálního formátu zobrazíte všechny dostupné formáty, které je možné použít pro ukládání screenshotů.

Zaškrtnutím pole Ukládat náhledy do datových souborů sdělíte programu aby kromě vlastních souborů screenshotů generoval i jejich náhledy o max. velikosti 150x150 pixelů a uložil je přímo do souborů aktivit (soubory s příponou actmon). ActivityMon do verze 1.2 včetně automaticky generoval uvedené náhledy, od verze 1.3 je tato možnost implicitně vypnuta. Generování náhledů zvyšuje rychlost prohlížení screenshotů v Prohlížeči aktivit, ale také zvětšuje velikost databáze aktivit.

Textové pole Formát screenshotů obsahuje formát cesty a jméno externího souboru screenshotů. Pomocí tohoto formátu se vytváří výsledné jméno a to nahrazením proměnných parametry screenshotů. Chcete-li nechat vytvářet podsložky pro screenshoty použijte zpětné lomítko v rámci formátu.
Možné proměnné jsou:
%YEAR% - rok vytvoření screenshotu
%MONTH% - měsíc vytvoření screenshotu (01 pro leden, 02 pro únor, ...)
%DAY% - den v měsíci vytvoření screenshotu. Možné hodnoty jsou 01 až 31
%HOUR% - hodina v rámci dne kdy byl screenshot vytvořen. Možné hodnoty jsou 00 až 23.
%MINUTE% - minuta v rámci hodiny kdy byl screenshot vytvořen. Možné hodnoty jsou 00 až 59.
%SECOND% - vteřina kdy byl screenshot vytvořen. Možné hodnoty jsou 00 až 59.
%FORMAT% - obrazový formát, který byl použit pro uložení screenshotu. Možné hodnoty jsou: bmp, gif, jpeg, png, tif.
%HWND% - interní identifikátor okna, ke kterému screenshot patří. Jedná se osm hexadecimálních číslic, pokud se jedná o screenshot plochy bude nahrazeno hodnotou "00000000"
%DOMAIN%
%COMPUTER%

Je-li zaškrtnuté pole Šifrovat soubory screenshotů budou externí soubory screenshotů zašifrovány 256ti bitovým algoritmem AES, stejně jako databáze aktivit. Bez znalosti původního hesla je tak bude prakticky nemožné prohlédnout. Bez zaškrtnutí tohoto pole budou screenshoty uloženy pouze ve zvoleném obrazovém formátu, bez jakéhokoli šifrování.