Uživatelské rozhraní

Pokud při instalaci produktu ActivityMon nebyla vybrána neviditelná instalace je možné nechat uživateli zobrazit informace ohledně monitorování činnosti na počítači, popř. je možné nechat jej vložit i komentář k prováděné činnosti.

V rámci skryté instalace není stránka nastavení uživatelského rozhraní přístupná.

Pro povolení zobrazení informací uživateli je potřeba zaškrtnout pole Zobrazit ikonu s varováním na liště. Textové pole pak obsahuje text, který má být zobrazen jako nápověda při najetí kurzoru myši nad ikonu aplikace v liště.

Pokud uživatel poklepe myší na ikonu aplikace nebo vybere příkaz Informace o monitorování bude mu zobrazen informační dialog. Text tohoto dialogu je možné zadat prostřednictvím textového pole Text varovného dialogu.

Po přihlášení uživatele do systému je také možné mu nechat zobrazit informační bublinu abyste si byli jisti, že o sledování počítače je skutečně informován. Pokud chcete tuto vlastnost použít zaškrtněte pole Zobrazit bublinu s informací o monitorování po přihlášení. Text nadpisu bubliny je možné zadat do textového pole Nadpis, obsah je pak určen pomocí textového pole níže.

Uživatel může vkládat i poznámky ke své činnosti, ty jsou pak viditelné v Prohlížeči aktivit. Pokud chcete tuto možnost využít zaškrtněte pole Povolit uživatelům vkládání poznámek.

Aby měl administrátor systému zaručeno, že uživatel ví o sledování činnosti na počítači, a je si ho tudíž vědom, je také možné nechat zobrazit dialog vyžadující potvrzení po prvním přihlášení. Pro povolení této vlastnosti zaškrtněte pole Vyžadovat potvrzení od uživatele, že si je vědom sledování počítače.