Monitorování

Pokud zaškrtnete políčko Monitorovat klávesy při psaní uživatele ActivityMon bude ukládat jednotlivé stisky kláves uživatele. Abyste vyhověli požadavkům na uchování soukromí můžete zaškrnout políčko Ignorovat klávesy při psaní hesel, které způsobí, že stisky klávesy v textových polích hesel nebudou ukládány.

Komerční edice produktů ActivityMon umožňují detekovat nečinnost uživatele. Nečinností se rozumí doba, po kterou uživatel nepohnul myší, nekliknul žádným jejím tlačítkem a nestisknul žádnou klávesu. Pokud chcete sledovat nečinnost uživatele zaškrtněte pole Monitorovat čas, kdy je uživatel neaktivní a do editačního pole zadejte minimální počet minut nečinnosti uživatele.

Monitorovat vložená/připojená média - zaškrtnutí pole zajistí, že produkt bude sledovat a zaznamenávat vložená nebo připojená média.

Monitorovat navštívené webové stránky - produkt umožňuje sledování a ukládání navštívených webových stránek. Zaškrtnutím pole je uvedená funkce zapnuta.

Povolit realtime monitorování - komerční edice produktů ActivityMon umožňují správci systému v realném čase monitorovat činnost uživatele(ů) počítače.

Data o sledované činnosti uživatelů jsou uchovávána minimálně po specifikovaný počet dnů. Tento počet je možné nastavit pomocí editačního pole Uchovávat informace o aktivitách. Data, která jsou starší než uvedený počet dnů budou vymazána.

Cesta pro ukládání lokálních aktivit nesmí obsahovat síťový prostředek! Tato cesta je určena pouze jako možnost změny implicitního adresáře pro ukládání dat v rámci lokálního počítače. Chcete-li distribuovat data v rámci sítě použijte distribuci aktivit, návod naleznete zde.