Logování

Pro analýzu Vašich hlášení obsahuje aplikace ActivityMon možnost logování jednotlivých událostí, které nastaly během jeho činnosti, chyb při volání systémových funkcí, apod.

Jednotlivá hlášení logování jsou rozdělena podle důležitosti do několika kategorií:

Debug - budou ukládána hlášení, která jsou určena především pro ladění aplikace a všechny dále uvedené úrovně (jinak řečeno budou ukládány veškeré výstupy aplikace).

Informace - budou ukládána informační hlášení a všechny dále uvedené úrovně. Informačními hlášeními se rozumí např. hlášení o úspěšně provedených operacích.

Varování - budou ukládány varovné hlášení, tj. ty které znamenají potenciální problém při činnosti aplikace. Budou ukládány i všechny ostatní úrovně.

Chyby - budou ukládány hlášení o chybách, které se vyskytly při činnosti aplikace. Budou ukládány i všechny ostatní úrovně.

Kritické - budou ukládány pouze hlášení o kritických chybách, které se vyskytly při činnosti aplikace ActivityMon.

Žádné - nebudou ukládány žádná hlášení o činnosti aplikace.

Pro logování informací do souboru je možné zadat i maximální velikost jednoho souboru v MB. K tomuto účelu slouží textové pole Maximální velikost souboru.