Distribuce aktivit

ActivityMon ve svých komerčních edicích umožňuje distribuci aktivit na nejrůznější lokace prostřednictvím různých protokolů. Je tak možné zajistit přístup k datům sledování bez fyzického přístupu k počítači.

Seznam existujících distribučních kanálů dat je uprostřed stránky. Chcete-li vytvořit nový distribuční kanál dat, klepněte na tlačítko Přidat.... Pro změnu existujícího distribučního kanálu jej nejprve vyberte, pak klepněte na tlačítko Změnit.... V obou případech bude zobrazen dialog vlastností distribučního kanálu

Dialog vlastností distribučního kanálu umožňuje zadat jeho jméno, můžete uvézt i komentář, který v budoucnu bude sloužit jako bližší popis distribučního kanálu.

Dále vyberte protokol distribučního kanálu, aktuálně jsou podporovány následující možnosti:
MS SQL - distribuce dat do centrální databáze provozované na MS SQL. Tento protokol je nejvhodnější pro lokální sítě a prohlížení monitorovaní dat v nich získaných
soubor - souborový systém do sdílených síťových složek v rámci sítě LAN
FTP - pro distribuci dat na vzdálené servery pomocí stejnojmenného protokolu. Tento protokol je vhodný např. pro získávání dat z počítačů provozovaných mimo lokální síť, typicky pak notebooky externích nebo cestujících zaměstnanců
e-mail - pro distribuci dat prostřednictvím protokolu SMTP

Do editačního pole pod výběrem protokolu zadejte cestu ke složce, do které se budou kopírovat soubory aktivit. Pro přístup ke sdíleným složkám na jiných počítačích použijte cestu ve tvaru \\pocitac\sdileni.

Do editačního pole Přihlášení: uveďte přihlašovací jméno pro sdílený adresář, do pole Heslo: pak uveďte přístupové heslo k zadanému přihlašovacímu jménu.

Nakonec je potřeba zadat, kdy se mají data pomocí distribučního kanálu distribuovat, tj. kdy má dojít k vlastnímu kopírovaní. Pro změnu rozvrhu klepněte na tlačítko Rozvrh....