Jak aktualizovat produkty ActivityMon

Aktualizace produktu je dostupná z Prohlížeče aktivit: běžte do Start menu a vyberte položku Všechny programy. Ze zobrazeného seznamu programů vyberte složku ActivityMon a klepněte na položku Prohlížeč aktivit.

Po spuštění Prohlížeče aktivit budete dotázáni na přístupové heslo k datovému souboru aktivit. Vložte jej nebo jednoduše klepněte na tlačítko Storno (v takovém případě žádné aktivity nebudou načteny ale pro potřeby aktualizace produktu nejsou potřeba).

Nyní se přepněte na poslední záložku Nástroje (ve starších verzích produktů byla pojmenována ActivityMon) a klepněte na tlačítko Zkontrolovat aktualizace. Bude zobrazen dialog, který se postará o kontrolu stránek ActivityMon zda neobsahují dostupnou aktualizaci.

Pokud aktuálně používaný aktivační klíč obsahuje již vypršené aktualizace bude zobrazeno varovné hlášení. Pokud se uživatel i přesto pokračovat v aktualizaci, výsledkem může být neaktivovaná instalace produktů ActivityMon.


Pokud je nalezena dostupná aktualizace produktů ActivityMon je zobrazen informační dialog s výběrem dalšího postupu. Doporučujeme stáhnout a nainstalovat dostupnou aktualizaci, protože může obsahovat nové funkce nebo nejrůznější vylepšení a případné opravy.

Pokud používáte aktuální verzi a tudíž není žádná aktualizace dostupná bude Vám zobrazen tento dialog. Protože produkty ActivityMon jso aktualizovány poměrně často, doporučujeme kontrolovat dostupnost aktualizací alespoň dvakrát do měsíce.