Distribuce dat aktivit do sdílených složek v rámci LAN

Komerční verze produktů ActivityMon umožňují distribuovat data do vzdálených míst, aby bylo možné si aktivity prohlédnout bez fyzického přístupu ke sledovanému počítači.

Nejprve si zvolte počítač, na který chcete data aktivit kopírovat. Na tomto počítači (nebo v doméně, do které počítač patří) si vytvořte uživatele pod nímž budou monitorované počítače ukládat data aktivit.

Dále vytvořte na vybraném počítači složku, do které chcete kopírovat data aktivit, např. C:\Aktivity. Složku je potřeba označit jako sdílenou, aby do ní bylo možné nechat data distribuovat.

Windows® 7/Vista/Server 2008 (R2) Sdílení je možné zajistit v dialogu, který se zobrazí po klepnutím pravým tlačítkem myši v Průzkumníkovi na vytvořené složce a vybráním položky Sdílení a zabezpečení....

Windows XP/Server 2003 Sdílení je možné zajistit v dialogu, který se zobrazí po klepnutím pravým tlačítkem myši v Průzkumníkovi na vytvořené složce a vybráním položky Sdílení a zabezpečení....

V dialogu je potřeba označit složku jednak jako sdílenou, dále pak je zapotřebí vytvořenému uživateli přidělit přístupová práva ke sdílené složce: pro čtení i pro zápis.

V případě problémů se zápisem do sdílené složky zkontrolujte přístupová práva jednak v systému souborů, jednak na objektu sdílení: tyto práva mohou být nastavena rozdílně a způsobit, že zápis do složky selže s chybovým kód 5: Přístup odmítnut (Access denied)!

Na sledovaných počítačích je zapotřebí vydefinovat tzv. distribuční kanál aktivit, aby byla data automaticky přenášena na vybraný počítač. Definice distribučních kanálů je součástí nastavení programu, konkrétně se pak jedná o stránku Distribuce aktivit.

Na zmíněné stránce klepněte na tlačítko Přidat..., v zobrazeném dialogu pak vyplňte jméno kanálu a jako protokol zvolte soubor. Do textového pole pod protokolem zadejte cestu ke sdílené složce, kterou jste vytvořili. Cesta ke vzdálenému počítači se skládá ze dvou zpětných lomítek, jména počítače, zpětného lomítka a jména sdílené složky, tedy např.:
\\benji\Aktivity
kde benji je jméno počítače a Aktivity je jméno sdílené složky, kterou jste vytvořili.

Dále je nutné zadat jméno uživatele, pod kterým se data budou kopírovat: do pole Přihlášení: zadejte jméno vytvořeného uživatele a do pole Heslo: pak přístupové heslo k zadanému účtu.

Poslední věc, kterou musíte rozhodnout, je kdy budou data prostřednictvím distribučního kanálu kopírována. Zde je rozhodnutí zcela na Vás a je těžké určit nějaká pravidla. Při nastavování rozvrhu je zapotřebí si uvědomit jak rychle chcete mít data přístupná pro zobrazení, jak a kdy se počítače používají. Zde jsou některá doporučení:
- pokud nenecháváte počítače běžet pravidelně přes noc nemá smysl nastavit distribuci aktivit např. na 3:00 ráno. K distribuci aktivit pak nebude docházet když počítač nebyl přes noc zapnutý.
- jestliže používáte distribuci aktivit po časovém intervalu nedoporučujeme interval kratší než je 10 minut.

Pozn.: v případě problémů s distribucí aktivit zkontrolujte zda na počítači, ze kterého chcete data distribuovat a na kterém běží monitorovací služba, je na systémovém adresáři dočasných souborů (typicky C:\Windows\Temp) povolen přístup pro čtení a zápis pro vestavěný uživatelský účet NETWORK SERVICE.